Index

TIMBR AS

https://www.Timbr.as

Orgnr: 815289692

tlf: 97 59 85 06
mobil: 414 23 352
webside: www.Timbr.as
adresse: Vekkomsvegen 218

id

8235

organisasjonsnummer

815289692

navn

TIMBR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vekkomsvegen 218"], "kommune": "RINGEBU", "landkode": "NO", "poststed": "RINGEBU", "postnummer": "2630", "kommunenummer": "3439"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-25

hjemmeside

www.Timbr.as

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815289692

navn

TIMBR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vekkomsvegen 218

forradrpostnr

2630

forradrpoststed

RINGEBU

forradrkommnr

3439

forradrkommnavn

RINGEBU

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.04.2015

stiftelsesdato

25.03.2015

tlf

97 59 85 06

tlf_mobil

414 23 352

url

www.Timbr.as

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815289692

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2317005, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 827261, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 376020}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 451241}}, "journalnr": "2021363968", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815289692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 13441, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 88374}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -74933}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 813820, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 813820}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 827261}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -297401, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2285464}, "driftsresultat": -381454, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1904010}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 171, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 311}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 140}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -381283}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 815306902 [navn] => TIMBR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815289692 [oppstartsdato] => 2015-03-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vekkomsvegen 218"], "kommune": "RINGEBU", "landkode": "NO", "poststed": "RINGEBU", "postnummer": "2630", "kommunenummer": "3439"} [links] => [] [hjemmeside] => www.Timbr.as [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?