Index

TIMELAPSEGEO AS

Orgnr: 822242642

adresse: Stiklestadveien 1

id

27424

organisasjonsnummer

822242642

navn

TIMELAPSEGEO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.122", "beskrivelse": "Geologiske undersøkelser"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stiklestadveien 1"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7041", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

822242642

navn

TIMELAPSEGEO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stiklestadveien 1

forradrpostnr

7041

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.122

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.02.2019

stiftelsesdato

30.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822242642

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2393437, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 920979, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 920979}}, "journalnr": "2021435536", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822242642"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 618200, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 588200}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 302779, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 302779}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 920979}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -186905, "totalresultat": -186905, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1387672}, "driftsresultat": -237652, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1150020}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1480, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 261}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1741}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -239131}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922393591 [navn] => TIMELAPSEGEO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.122", "beskrivelse": "Geologiske undersu00f8kelser"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 822242642 [oppstartsdato] => 2019-02-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stiklestadveien 1"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7041", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?