Index

TIMING AS

https://www.timing.as

Orgnr: 812167782

mobil: 901 83 558
webside: www.timing.as
adresse: Revegrasåsen 17

id

1456

organisasjonsnummer

812167782

navn

TIMING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-15

naeringskode1

{"kode": "85.510", "beskrivelse": "Undervisning innen idrett og rekreasjon"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Revegrasåsen 17"], "kommune": "ÅMLI", "landkode": "NO", "poststed": "ÅMLI", "postnummer": "4865", "kommunenummer": "4217"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-01

hjemmeside

www.timing.as

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812167782

navn

TIMING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Revegrasåsen 17

forradrpostnr

4865

forradrpoststed

ÅMLI

forradrkommnr

4217

forradrkommnavn

ÅMLI

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.510

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.08.2013

stiftelsesdato

01.04.2013

tlf

tlf_mobil

901 83 558

url

www.timing.as

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812167782

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2002273, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 189366, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 189366}}, "journalnr": "2020744550", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812167782"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 162352, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 126209}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 36143}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 27014, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 27014}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 189366}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -81888, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 81953}, "driftsresultat": -81953, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 65, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 106}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 41}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -81888}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912316858 [navn] => TIMING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.510", "beskrivelse": "Undervisning innen idrett og rekreasjon"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812167782 [oppstartsdato] => 2013-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Revegrasu00e5sen 17"], "kommune": "u00c5MLI", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5MLI", "postnummer": "4865", "kommunenummer": "4217"} [links] => [] [hjemmeside] => www.timing.as [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?