Index

TINDEN PROSJEKTLEDELSE AS

Orgnr: 814912132

mobil: 900 20 129
adresse: Elgefaret 41

id

7350

organisasjonsnummer

814912132

navn

TINDEN PROSJEKTLEDELSE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Elgefaret 41"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HOSLE", "postnummer": "1362", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814912132

navn

TINDEN PROSJEKTLEDELSE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Elgefaret 41

forradrpostnr

1362

forradrpoststed

HOSLE

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.02.2015

stiftelsesdato

01.01.2015

tlf

tlf_mobil

900 20 129

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

814912132

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2313903, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2547000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9784}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2537216}}, "journalnr": "2021360959", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814912132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2243154, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2213154}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 303847, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 303847}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2547000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 440628, "totalresultat": 440628, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 594342}, "driftsresultat": 526112, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1120455}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 31816, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 32274}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 458}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 557929}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 814939022 [navn] => TINDEN PROSJEKTLEDELSE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 814912132 [oppstartsdato] => 2015-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Elgefaret 41"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "HOSLE", "postnummer": "1362", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?