Index

TINE SKJELSTAD AS

https://www.tinefoto.no

Orgnr: 812320262

tlf: 75 50 45 40
mobil: 408 27 989
webside: www.tinefoto.no
adresse: Kurveien 11

id

1806

organisasjonsnummer

812320262

navn

TINE SKJELSTAD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.200", "beskrivelse": "Fotografvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kurveien 11"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0495", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-21

hjemmeside

www.tinefoto.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812320262

navn

TINE SKJELSTAD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kurveien 11

forradrpostnr

0495

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.08.2013

stiftelsesdato

21.08.2013

tlf

75 50 45 40

tlf_mobil

408 27 989

url

www.tinefoto.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812320262

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2167693, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 61628, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 41448}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 20180}}, "journalnr": "2020920630", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812320262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -233083, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -263083}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 294711, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 294711}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 61628}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 41342, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 60323}, "driftsresultat": 50643, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 110966}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1840, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2335}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 495}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 52483}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912368319 [navn] => TINE SKJELSTAD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.200", "beskrivelse": "Fotografvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812320262 [oppstartsdato] => 2013-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kurveien 11"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0495", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.tinefoto.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?