Index

TINV AS

Orgnr: 814855082

mobil: 971 17 981
adresse: Abraham Berges gate 12

id

7208

organisasjonsnummer

814855082

navn

TINV AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-05

naeringskode1

{"kode": "47.913", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Abraham Berges gate 12"], "kommune": "LYNGDAL", "landkode": "NO", "poststed": "LYNGDAL", "postnummer": "4580", "kommunenummer": "4225"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-16

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Solheiveien 9"], "kommune": "LYNGDAL", "landkode": "NO", "poststed": "LYNGDAL", "postnummer": "4580", "kommunenummer": "4225"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814855082

navn

TINV AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Abraham Berges gate 12

forradrpostnr

4580

forradrpoststed

LYNGDAL

forradrkommnr

4225

forradrkommnavn

LYNGDAL

forradrland

Norge

postadresse

Solheiveien 9

ppostnr

4580

ppoststed

LYNGDAL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.913

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.02.2015

stiftelsesdato

16.01.2015

tlf

tlf_mobil

971 17 981

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814855082

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2333351, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2813, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2813}}, "journalnr": "2021388374", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814855082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -72521, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -122521}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 75334, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 75334}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2813}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1945, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1443}, "driftsresultat": -1443, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -502, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": -502}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1945}}]

Reserver mot visning?