Index

TITLAND HOLDING AS

Orgnr: 811816752

adresse: Kvernhusmyrane 25

id

672

organisasjonsnummer

811816752

navn

TITLAND HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-15

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kvernhusmyrane 25"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "ISDALSTØ", "postnummer": "5914", "kommunenummer": "4631"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811816752

navn

TITLAND HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kvernhusmyrane 25

forradrpostnr

5914

forradrpoststed

ISDALSTØ

forradrkommnr

4631

forradrkommnavn

ALVER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.04.2013

stiftelsesdato

03.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811816752

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2475733, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 204999, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 205000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": -1}}, "journalnr": "2021518420", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811816752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 191692, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 204729}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -13037}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13307, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 13307}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 204999}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?