Index

TIURVEIEN 21-23 AS

https://www.breidablikkeiendom.no

Orgnr: 888340602

tlf: 99 70 34 22
mobil: 472 62 538
webside: www.breidablikkeiendom.no
adresse: Stokland

id

71619

organisasjonsnummer

888340602

navn

TIURVEIEN 21-23 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-06-22

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stokland"], "kommune": "FAUSKE", "landkode": "NO", "poststed": "VALNESFJORD", "postnummer": "8215", "kommunenummer": "1841"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-05-18

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Pb. 4120"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8089", "kommunenummer": "1804"}

hjemmeside

www.breidablikkeiendom.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

888340602

navn

TIURVEIEN 21-23 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stokland

forradrpostnr

8215

forradrpoststed

VALNESFJORD

forradrkommnr

1841

forradrkommnavn

FAUSKE

forradrland

Norge

postadresse

Pb. 4120

ppostnr

8089

ppoststed

BODØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.06.2005

stiftelsesdato

18.05.2005

tlf

99 70 34 22

tlf_mobil

472 62 538

url

www.breidablikkeiendom.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

888340602

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2548523, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8595342, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8555140}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 40202}}, "journalnr": "2021530138", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888340602"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1327746, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1227746}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7267596, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 303931}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6963664}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8595342}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 221257, "totalresultat": 221257, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1453540}, "driftsresultat": 484987, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1938527}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -201324, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 317}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 201641}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 283663}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 988377465 [navn] => TIURVEIEN 21-23 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-06-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 888340602 [oppstartsdato] => 2005-05-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stokland"], "kommune": "FAUSKE", "landkode": "NO", "poststed": "VALNESFJORD", "postnummer": "8215", "kommunenummer": "1841"} [links] => [] [hjemmeside] => www.breidablikkeiendom.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Pb. 4120"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8089", "kommunenummer": "1804"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?