Index

TJENESTELEVERANDØREN ROY HANSEN AS

Orgnr: 812326562

mobil: 99 35 55 56
adresse: Kvaløyvegen 304

id

1821

organisasjonsnummer

812326562

navn

TJENESTELEVERANDØREN ROY HANSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.222", "beskrivelse": "Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kvaløyvegen 304"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9016", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812326562

navn

TJENESTELEVERANDØREN ROY HANSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kvaløyvegen 304

forradrpostnr

9016

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.222

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.08.2013

stiftelsesdato

14.08.2013

tlf

tlf_mobil

99 35 55 56

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812326562

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2147683, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1785605, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 335514}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1450091}}, "journalnr": "2020899603", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812326562"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 165737, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 135737}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1619868, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1573303}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 46565}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1785605}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 13207, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5558093}, "driftsresultat": 25842, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5583935}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -12635, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4391}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 17026}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 13207}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912534359 [navn] => TJENESTELEVERANDØREN ROY HANSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.222", "beskrivelse": "Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 812326562 [oppstartsdato] => 2013-08-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kvalu00f8yvegen 304"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9016", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?