Index

TJENESTEN AS

Orgnr: 813646722

adresse: Frydenlundvegen 24

id

4687

organisasjonsnummer

813646722

navn

TJENESTEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-05-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Frydenlundvegen 24"], "kommune": "ELVERUM", "landkode": "NO", "poststed": "ELVERUM", "postnummer": "2414", "kommunenummer": "3420"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-04-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

813646722

navn

TJENESTEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Frydenlundvegen 24

forradrpostnr

2414

forradrpoststed

ELVERUM

forradrkommnr

3420

forradrkommnavn

ELVERUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.05.2014

stiftelsesdato

08.04.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

15.07.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

813646722

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2418501, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 437636, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 210840}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 226796}}, "journalnr": "2021387750", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "813646722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 221659, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 191659}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 215976, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 204886}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 11090}}, "sumEgenkapitalGjeld": 437636}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 25939, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 325032}, "driftsresultat": 33218, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 358250}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 37, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 121}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 84}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 33255}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913648854 [navn] => TJENESTEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-05-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 813646722 [oppstartsdato] => 2014-05-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Frydenlundvegen 24"], "kommune": "ELVERUM", "landkode": "NO", "poststed": "ELVERUM", "postnummer": "2414", "kommunenummer": "3420"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?