Index

TK BOLIG AS

Orgnr: 815625862

mobil: 412 12 544
adresse: Industritoppen 23

id

9032

organisasjonsnummer

815625862

navn

TK BOLIG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industritoppen 23"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4848", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815625862

navn

TK BOLIG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industritoppen 23

forradrpostnr

4848

forradrpoststed

ARENDAL

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.07.2015

stiftelsesdato

23.06.2015

tlf

tlf_mobil

412 12 544

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815625862

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2460221, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 20614, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10667}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9947}}, "journalnr": "2021431062", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815625862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -632239, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 400000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1032239}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 652853, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 652853}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 20614}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -16522, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 40525}, "driftsresultat": -16525, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 24000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -16522}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915715788 [navn] => TK BOLIG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815625862 [oppstartsdato] => 2015-06-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industritoppen 23"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4848", "kommunenummer": "4203"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?