Index

TKØ INVEST AS

Orgnr: 818755422

adresse: c/o Tore Kristian Østli, Villavegen 8

id

16816

organisasjonsnummer

818755422

navn

TKØ INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tore Kristian Østli", "Villavegen 8"], "kommune": "STANGE", "landkode": "NO", "poststed": "ILSENG", "postnummer": "2344", "kommunenummer": "3413"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818755422

navn

TKØ INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Tore Kristian Østli Villavegen 8

forradrpostnr

2344

forradrpoststed

ILSENG

forradrkommnr

3413

forradrkommnavn

STANGE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.03.2017

stiftelsesdato

08.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818755422

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2273459, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4596412, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4532793}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 63619}}, "journalnr": "2021297638", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818755422"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4537582, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4100251}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 437331}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 58830, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 58830}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4596412}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 136947, "totalresultat": 136947, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1363}, "driftsresultat": 43637, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 45000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 131890, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 131890}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 175527}}]

Reserver mot visning?