Index

TL SALONGENE AS

Orgnr: 811661112

adresse: c/o Park 29, Parkveien 29

id

310

organisasjonsnummer

811661112

navn

TL SALONGENE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.750", "beskrivelse": "Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Park 29", "Parkveien 29"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0350", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811661112

navn

TL SALONGENE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Park 29 Parkveien 29

forradrpostnr

0350

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.750

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.03.2013

stiftelsesdato

20.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811661112

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2171351, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 144916, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 55460}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 89456}}, "journalnr": "2020928942", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811661112"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 14885, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 146564}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -131679}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 130031, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 100031}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 30000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 144916}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -153971, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 287938}, "driftsresultat": -152188, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 135750}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2502, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2502}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -154690}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911677962 [navn] => TL SALONGENE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.750", "beskrivelse": "Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811661112 [oppstartsdato] => 2013-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Park 29", "Parkveien 29"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0350", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?