Index

TL TRADING AS

Orgnr: 912876217

mobil: 932 20 200
adresse: Snøhvitvegen 53

id

124513

organisasjonsnummer

912876217

navn

TL TRADING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-23

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Snøhvitvegen 53"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSVINGER", "postnummer": "2212", "kommunenummer": "3401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-11-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 229"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSVINGER", "postnummer": "2202", "kommunenummer": "3401"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912876217

navn

TL TRADING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Snøhvitvegen 53

forradrpostnr

2212

forradrpoststed

KONGSVINGER

forradrkommnr

3401

forradrkommnavn

KONGSVINGER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 229

ppostnr

2202

ppoststed

KONGSVINGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.12.2013

stiftelsesdato

01.11.2013

tlf

tlf_mobil

932 20 200

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912876217

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2120485, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2474765, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2474765}}, "journalnr": "2020875457", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912876217"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1984434, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1954434}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 490332, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1044}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 489288}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2474765}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1489377, "totalresultat": 1489377, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 72454}, "driftsresultat": -44137, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 28317}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1701207, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1719740}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 18533}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1657070}}]

Reserver mot visning?