Index

TLV VARMEPUMPER AS

https://www.tlv.no

Orgnr: 814878112

tlf: 45 63 86 13
webside: www.tlv.no
adresse: Refsalen 5B

id

7261

organisasjonsnummer

814878112

navn

TLV VARMEPUMPER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Refsalen 5B"], "kommune": "KRAGERØ", "landkode": "NO", "poststed": "SANNIDAL", "postnummer": "3766", "kommunenummer": "3814"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-21

hjemmeside

www.tlv.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814878112

navn

TLV VARMEPUMPER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Refsalen 5B

forradrpostnr

3766

forradrpoststed

SANNIDAL

forradrkommnr

3814

forradrkommnavn

KRAGERØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.01.2015

stiftelsesdato

21.01.2015

tlf

45 63 86 13

tlf_mobil

url

www.tlv.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814878112

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1963211, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2191440, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 249962}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1941477}}, "journalnr": "2020707707", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814878112"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 408962, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 378962}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1782478, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 942361}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 840117}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2191440}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 768307, "totalresultat": 768307, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5855021}, "driftsresultat": 944289, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6799310}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -31324, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2229}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 33553}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 912965}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 990274274 [navn] => TLV VARMEPUMPER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-09-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.221", "beskrivelse": "Ru00f8rleggerarbeid"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 814878112 [oppstartsdato] => 2006-09-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Refsalen 5B"], "kommune": "KRAGERu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "SANNIDAL", "postnummer": "3766", "kommunenummer": "3814"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-01-21 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?