Index

TM FJELLSPRENGING AS

Orgnr: 819255342

adresse: Koparstadvegen 78

id

18106

organisasjonsnummer

819255342

navn

TM FJELLSPRENGING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Koparstadvegen 78"], "kommune": "HERØY", "landkode": "NO", "poststed": "NERLANDSØY", "postnummer": "6098", "kommunenummer": "1515"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Sindre Myklebust", "Koparstadvegen 14"], "kommune": "HERØY", "landkode": "NO", "poststed": "NERLANDSØY", "postnummer": "6098", "kommunenummer": "1515"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819255342

navn

TM FJELLSPRENGING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Koparstadvegen 78

forradrpostnr

6098

forradrpoststed

NERLANDSØY

forradrkommnr

1515

forradrkommnavn

HERØY

forradrland

Norge

postadresse

c/o Sindre Myklebust Koparstadvegen 14

ppostnr

6098

ppoststed

NERLANDSØY

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.07.2017

stiftelsesdato

21.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819255342

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2330673, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1266177, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 237113}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1029065}}, "journalnr": "2021382154", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819255342"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1680038, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 140000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1820038}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2946215, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2912108}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 34107}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1266177}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 32907, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3669221}, "driftsresultat": 45130, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3714351}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -12222, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4646}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 16868}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 32907}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919352779 [navn] => TM FJELLSPRENGING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 819255342 [oppstartsdato] => 2017-06-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Koparstadvegen 78"], "kommune": "HERu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "NERLANDSu00d8Y", "postnummer": "6098", "kommunenummer": "1515"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Sindre Myklebust", "Koparstadvegen 14"], "kommune": "HERu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "NERLANDSu00d8Y", "postnummer": "6098", "kommunenummer": "1515"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?