Index

TMG 61 HOLDING AS

Orgnr: 812166972

adresse: Niels Juels gate 7

id

1453

organisasjonsnummer

812166972

navn

TMG 61 HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Niels Juels gate 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0272", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812166972

navn

TMG 61 HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Niels Juels gate 7

forradrpostnr

0272

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.07.2013

stiftelsesdato

19.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812166972

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 7018, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 24710168, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 20527150}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4183017}}, "journalnr": "2021131048", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812166972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 225142, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1726067}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1500926}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 24485026, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 824615}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 23660411}}, "sumEgenkapitalGjeld": 24710168}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 629922, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 909465}, "driftsresultat": 1479071, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2388536}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -671712, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 23703}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 695415}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 807359}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921904096 [navn] => TMG 61 HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812166972 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Niels Juels gate 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0272", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?