Index

TMJ ENTREPRENØR AS

https://tmjentreprenor.no

Orgnr: 822707882

mobil: 932 62 060
webside: tmjentreprenor.no
adresse: Krittveien 18

id

28685

organisasjonsnummer

822707882

navn

TMJ ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Krittveien 18"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "HAMRESANDEN", "postnummer": "4656", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-04-10

hjemmeside

tmjentreprenor.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822707882

navn

TMJ ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Krittveien 18

forradrpostnr

4656

forradrpoststed

HAMRESANDEN

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.05.2019

stiftelsesdato

10.04.2019

tlf

tlf_mobil

932 62 060

url

tmjentreprenor.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822707882

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2364205, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4041098, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1800707}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2240391}}, "journalnr": "2021302364", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822707882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 740576, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 710576}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3300522, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1900285}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1400237}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4041098}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 613894, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9132714}, "driftsresultat": 850613, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9983327}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -63515, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 269}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 63784}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 787099}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922746044 [navn] => TMJ ENTREPRENØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-05-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 822707882 [oppstartsdato] => 2019-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Krittveien 18"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "HAMRESANDEN", "postnummer": "4656", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => tmjentreprenor.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?