Index

TMO HOLDING AS

Orgnr: 812027042

adresse: c/o Tom Møltorp, Nordtjønnveien 11B

id

1130

organisasjonsnummer

812027042

navn

TMO HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tom Møltorp", "Nordtjønnveien 11B"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4620", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812027042

navn

TMO HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Tom Møltorp Nordtjønnveien 11B

forradrpostnr

4620

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

12.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812027042

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2331039, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 225063, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 225063}}, "journalnr": "2021383040", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812027042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 214188, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1521209}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1307022}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10875, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 10875}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 225063}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -10875, "totalresultat": -10875, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10875}, "driftsresultat": -10875, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -10875}}]

Reserver mot visning?