Index

TND PROPERTY AS

Orgnr: 814822222

adresse: Vågeveien 7

id

7122

organisasjonsnummer

814822222

navn

TND PROPERTY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-19

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vågeveien 7"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6509", "kommunenummer": "1505"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-11-19

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 65"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6501", "kommunenummer": "1505"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814822222

navn

TND PROPERTY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vågeveien 7

forradrpostnr

6509

forradrpoststed

KRISTIANSUND N

forradrkommnr

1505

forradrkommnavn

KRISTIANSUND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 65

ppostnr

6501

ppoststed

KRISTIANSUND N

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.01.2015

stiftelsesdato

19.11.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814822222

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2135765, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5715256, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5677691}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 37565}}, "journalnr": "2020886484", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814822222"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -493381, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 91334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -584715}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6208637, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3939}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6204698}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5715256}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -257366, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 34403}, "driftsresultat": -34403, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -222963, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 222966}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -257366}}]

Reserver mot visning?