Index

TO B AS

Orgnr: 811793272

mobil: 915 69 016
adresse: Nedre Nattland 59F

id

615

organisasjonsnummer

811793272

navn

TO B AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-09

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Nattland 59F"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5099", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811793272

navn

TO B AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nedre Nattland 59F

forradrpostnr

5099

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.04.2013

stiftelsesdato

04.02.2013

tlf

tlf_mobil

915 69 016

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811793272

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2470415, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 981712, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 810506}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 171206}}, "journalnr": "2021514596", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811793272"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 620271, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 620271}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 361441, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 17563}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 343878}}, "sumEgenkapitalGjeld": 981712}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 144117, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 144117, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 151204}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7087}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 144117}}]

Reserver mot visning?