Index

TOCIRCLE PRODUCTIONS AS

Orgnr: 811630292

adresse: Ørnesveien 3

id

245

organisasjonsnummer

811630292

navn

TOCIRCLE PRODUCTIONS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "35.119", "beskrivelse": "Produksjon av elektrisitet ellers"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ørnesveien 3"], "kommune": "MELØY", "landkode": "NO", "poststed": "GLOMFJORD", "postnummer": "8160", "kommunenummer": "1837"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 45"], "kommune": "MELØY", "landkode": "NO", "poststed": "GLOMFJORD", "postnummer": "8161", "kommunenummer": "1837"}

naeringskode2

{"kode": "71.200", "beskrivelse": "Teknisk prøving og analyse", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811630292

navn

TOCIRCLE PRODUCTIONS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ørnesveien 3

forradrpostnr

8160

forradrpoststed

GLOMFJORD

forradrkommnr

1837

forradrkommnavn

MELØY

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 45

ppostnr

8161

ppoststed

GLOMFJORD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

35.119

nkode2

71.200

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.03.2013

stiftelsesdato

01.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811630292

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1944272, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 22469790, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 783218}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 21686572}}, "journalnr": "2020683064", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811630292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1009797, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9797}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 21459993, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 21459993}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 22469790}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 303380, "totalresultat": 303380, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 19372332}, "driftsresultat": 41980, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 19414312}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 344205, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1432552}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1088347}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 386185}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911646471 [navn] => TOCIRCLE PRODUCTIONS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "35.119", "beskrivelse": "Produksjon av elektrisitet ellers"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 811630292 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8rnesveien 3"], "kommune": "MELu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "GLOMFJORD", "postnummer": "8160", "kommunenummer": "1837"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 45"], "kommune": "MELu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "GLOMFJORD", "postnummer": "8161", "kommunenummer": "1837"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "71.200", "beskrivelse": "Teknisk pru00f8ving og analyse", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?