Index

TOFT MARINA AS

Orgnr: 912122387

adresse: Sauren

id

107880

organisasjonsnummer

912122387

navn

TOFT MARINA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sauren"], "kommune": "BRØNNØY", "landkode": "NO", "poststed": "BRØNNØYSUND", "postnummer": "8909", "kommunenummer": "1813"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 573"], "kommune": "BRØNNØY", "landkode": "NO", "poststed": "BRØNNØYSUND", "postnummer": "8901", "kommunenummer": "1813"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912122387

navn

TOFT MARINA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sauren

forradrpostnr

8909

forradrpoststed

BRØNNØYSUND

forradrkommnr

1813

forradrkommnavn

BRØNNØY

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 573

ppostnr

8901

ppoststed

BRØNNØYSUND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.06.2013

stiftelsesdato

21.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912122387

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2020445, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7047206, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6132895}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 914311}}, "journalnr": "2020768596", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912122387"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3768378, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3285000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 483378}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3278828, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 180170}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3098658}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7047206}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -204792, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2122729}, "driftsresultat": -174542, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1948188}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -75171, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 775}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 75946}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -249713}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972392596 [navn] => TOFT MARINA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 912122387 [oppstartsdato] => 1994-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sauren"], "kommune": "BRu00d8NNu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "BRu00d8NNu00d8YSUND", "postnummer": "8909", "kommunenummer": "1813"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 573"], "kommune": "BRu00d8NNu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "BRu00d8NNu00d8YSUND", "postnummer": "8901", "kommunenummer": "1813"} [datoEierskifte] => 2013-06-21 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?