Index

TØFTUM INNREDNING AS

https://www.toftum.no

Orgnr: 886342462

tlf: 61 18 78 50
webside: www.toftum.no
adresse: Nyvegen 25

id

68656

organisasjonsnummer

886342462

navn

TØFTUM INNREDNING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2003-12-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

18

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nyvegen 25"], "kommune": "GJØVIK", "landkode": "NO", "poststed": "HUNNDALEN", "postnummer": "2827", "kommunenummer": "3407"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-08-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 317"], "kommune": "GJØVIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJØVIK", "postnummer": "2803", "kommunenummer": "3407"}

hjemmeside

www.toftum.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

886342462

navn

TØFTUM INNREDNING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nyvegen 25

forradrpostnr

2827

forradrpoststed

HUNNDALEN

forradrkommnr

3407

forradrkommnavn

GJØVIK

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 317

ppostnr

2803

ppoststed

GJØVIK

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.12.2003

stiftelsesdato

10.08.2003

tlf

61 18 78 50

tlf_mobil

url

www.toftum.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

18

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

886342462

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 69008, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 16481494, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1057818}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15423676}}, "journalnr": "2021192234", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886342462"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6606225, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 380000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6226225}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9875269, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9221280}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 653989}}, "sumEgenkapitalGjeld": 16481494}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3986322, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 40738237}, "driftsresultat": 5188102, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 45926339}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -75521, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 36865}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 112386}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5112581}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971975776 [navn] => TØFTUM INNREDNING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 18 [overordnetEnhet] => 886342462 [oppstartsdato] => 1982-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nyvegen 25"], "kommune": "GJu00d8VIK", "landkode": "NO", "poststed": "HUNNDALEN", "postnummer": "2827", "kommunenummer": "3407"} [links] => [] [hjemmeside] => www.toftum.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 317"], "kommune": "GJu00d8VIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJu00d8VIK", "postnummer": "2803", "kommunenummer": "3407"} [datoEierskifte] => 2003-08-10 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?