Index

TOJO INVEST AS

Orgnr: 818927452

adresse: c/o Torje Johannesen, Leirstrandvegen 795

id

17293

organisasjonsnummer

818927452

navn

TOJO INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-02

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Torje Johannesen", "Leirstrandvegen 795"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "STRAUMSBUKTA", "postnummer": "9106", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818927452

navn

TOJO INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Torje Johannesen Leirstrandvegen 795

forradrpostnr

9106

forradrpoststed

STRAUMSBUKTA

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.05.2017

stiftelsesdato

23.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818927452

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2225279, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 225469, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 30000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 195469}}, "journalnr": "2021117998", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818927452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -4102, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -34102}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 229570, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 229570}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 225469}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -8261, "totalresultat": -8261, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8262}, "driftsresultat": -8262, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -8261}}]

Reserver mot visning?