Index

TOKALA AS

Orgnr: 812531352

adresse: Hopsnesvegen 127

id

2275

organisasjonsnummer

812531352

navn

TOKALA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-11-16

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hopsnesvegen 127"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "PARADIS", "postnummer": "5232", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812531352

navn

TOKALA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hopsnesvegen 127

forradrpostnr

5232

forradrpoststed

PARADIS

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.11.2013

stiftelsesdato

19.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812531352

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1858448, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 78720957, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 30374295}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 48346662}}, "journalnr": "2020583190", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812531352"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 70520154, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 9213345}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 61306809}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8200803, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8200803}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 78720957}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 7049198, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 28686}, "driftsresultat": -28686, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7278687, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7948753}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 670066}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7250001}}]

Reserver mot visning?