Index

TOKLEBAKKEN AS

Orgnr: 818964382

adresse: Hans Væggers vei 18

id

17381

organisasjonsnummer

818964382

navn

TOKLEBAKKEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hans Væggers vei 18"], "kommune": "SØR-VARANGER", "landkode": "NO", "poststed": "KIRKENES", "postnummer": "9901", "kommunenummer": "5444"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

818964382

navn

TOKLEBAKKEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hans Væggers vei 18

forradrpostnr

9901

forradrpoststed

KIRKENES

forradrkommnr

5444

forradrkommnavn

SØR-VARANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.05.2017

stiftelsesdato

31.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818964382

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2442527, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13169241, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 11947881}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1221360}}, "journalnr": "2021487818", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818964382"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 173879, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 853480}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -679601}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12995362, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12976082}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 19280}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13169241}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -704355, "totalresultat": -704355, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 847468}, "driftsresultat": -176677, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 670790}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -726337, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1913}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 728250}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -903015}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919029560 [navn] => TOKLEBAKKEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818964382 [oppstartsdato] => 2017-04-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hans Vu00e6ggers vei 18"], "kommune": "Su00d8R-VARANGER", "landkode": "NO", "poststed": "KIRKENES", "postnummer": "9901", "kommunenummer": "5444"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?