Index

TOM HILDE AS

Orgnr: 811941662

adresse: Gulleråsveien 30D

id

955

organisasjonsnummer

811941662

navn

TOM HILDE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "93.190", "beskrivelse": "Andre sportsaktiviteter"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gulleråsveien 30D"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0779", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-30

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tom Hilde", "Gulleråsveien 30D"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0779", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811941662

navn

TOM HILDE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gulleråsveien 30D

forradrpostnr

0779

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Tom Hilde Gulleråsveien 30D

ppostnr

0779

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

93.190

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.05.2013

stiftelsesdato

30.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.02.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

811941662

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 46948, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 384067, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 384067}}, "journalnr": "2021172761", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811941662"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 213495, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 22334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 191161}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 170572, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 170572}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 384067}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -131, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1044163}, "driftsresultat": -235, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1043928}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -104, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 109}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -131}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911971577 [navn] => TOM HILDE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.190", "beskrivelse": "Andre sportsaktiviteter"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811941662 [oppstartsdato] => 2013-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gulleru00e5sveien 30D"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0779", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tom Hilde", "Gulleru00e5sveien 30D"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0779", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?