Index

TOMMEN AS

Orgnr: 814976092

adresse: c/o Tom Erik Kjeseth, Briskebyveien 38

id

7482

organisasjonsnummer

814976092

navn

TOMMEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tom Erik Kjeseth", "Briskebyveien 38"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0259", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-15

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814976092

navn

TOMMEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Tom Erik Kjeseth Briskebyveien 38

forradrpostnr

0259

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

59.110

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.02.2015

stiftelsesdato

15.12.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

814976092

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2200951, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 35353837, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 20785316}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 14568521}}, "journalnr": "2020962291", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814976092"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 15468882, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 15468882}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 19884954, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 16883106}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3001848}}, "sumEgenkapitalGjeld": 35353837}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2723768, "totalresultat": 2723768, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": -6845614}, "driftsresultat": 6895614, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 50000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4171846, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6804995}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10976841}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2723768}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915221882 [navn] => TOMMEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 814976092 [oppstartsdato] => 2014-12-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tom Erik Kjeseth", "Briskebyveien 38"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0259", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?