Index

TOMMY HAUGEN TRANSPORT AS

Orgnr: 815559932

adresse: Slomarka 3

id

8870

organisasjonsnummer

815559932

navn

TOMMY HAUGEN TRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Slomarka 3"], "kommune": "SØR-ODAL", "landkode": "NO", "poststed": "SKARNES", "postnummer": "2100", "kommunenummer": "3415"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815559932

navn

TOMMY HAUGEN TRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Slomarka 3

forradrpostnr

2100

forradrpoststed

SKARNES

forradrkommnr

3415

forradrkommnavn

SØR-ODAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.07.2015

stiftelsesdato

10.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815559932

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2117821, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2387340, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 305052}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2082288}}, "journalnr": "2020867515", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815559932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 716858, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 686858}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1670482, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1670482}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2387340}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 103901, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16662710}, "driftsresultat": 132103, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 16794813}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 948, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2935}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1987}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 133051}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915697232 [navn] => TOMMY HAUGEN TRANSPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 815559932 [oppstartsdato] => 2015-06-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Slomarka 3"], "kommune": "Su00d8R-ODAL", "landkode": "NO", "poststed": "SKARNES", "postnummer": "2100", "kommunenummer": "3415"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?