Index

TØMRAR JON ATLE AASE AS

Orgnr: 818990952

mobil: 907 49 122
adresse: Flatdalsvegen 1032A

id

17451

organisasjonsnummer

818990952

navn

TØMRAR JON ATLE AASE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Flatdalsvegen 1032A"], "kommune": "SELJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FLATDAL", "postnummer": "3841", "kommunenummer": "3820"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818990952

navn

TØMRAR JON ATLE AASE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Flatdalsvegen 1032A

forradrpostnr

3841

forradrpoststed

FLATDAL

forradrkommnr

3820

forradrkommnavn

SELJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.05.2017

stiftelsesdato

20.04.2017

tlf

tlf_mobil

907 49 122

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.07.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

818990952

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2285829, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 62453, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 27000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 35453}}, "journalnr": "2021313879", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818990952"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 29718, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -70282}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 32735, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 32735}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 62453}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -63789, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 420065}, "driftsresultat": -63367, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 356698}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -423, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 29}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 452}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -63789}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 990151415 [navn] => TØMRAR JON ATLE AASE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-08-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 818990952 [oppstartsdato] => 2006-08-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Flatdalsvegen 1032A"], "kommune": "SELJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FLATDAL", "postnummer": "3841", "kommunenummer": "3820"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?