Index

TØMRER BØE-PEDERSEN AS

Orgnr: 821200032

adresse: Norderhaugveien 109

id

23863

organisasjonsnummer

821200032

navn

TØMRER BØE-PEDERSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Norderhaugveien 109"], "kommune": "HVALER", "landkode": "NO", "poststed": "VESTERØY", "postnummer": "1684", "kommunenummer": "3011"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-07-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821200032

navn

TØMRER BØE-PEDERSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Norderhaugveien 109

forradrpostnr

1684

forradrpoststed

VESTERØY

forradrkommnr

3011

forradrkommnavn

HVALER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.07.2018

stiftelsesdato

07.07.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

821200032

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2232821, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1061789, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 91069}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 970720}}, "journalnr": "2021235291", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821200032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 546293, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 516293}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 515496, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 375259}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 140237}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1061789}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 421951, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3297810}, "driftsresultat": 541080, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3838889}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 95, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 174}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 269}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 540985}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921214081 [navn] => TØMRER BØE-PEDERSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-08-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 821200032 [oppstartsdato] => 2018-07-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Norderhaugveien 109"], "kommune": "HVALER", "landkode": "NO", "poststed": "VESTERu00d8Y", "postnummer": "1684", "kommunenummer": "3011"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?