Index

TØMRERMESTER SKRIUDALEN AS

Orgnr: 822229182

adresse: c/o Bent Skriudalen, Øvre skogen 23

id

27369

organisasjonsnummer

822229182

navn

TØMRERMESTER SKRIUDALEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bent Skriudalen", "Øvre skogen 23"], "kommune": "NORE OG UVDAL", "landkode": "NO", "poststed": "RØDBERG", "postnummer": "3630", "kommunenummer": "3052"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822229182

navn

TØMRERMESTER SKRIUDALEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Bent Skriudalen Øvre skogen 23

forradrpostnr

3630

forradrpoststed

RØDBERG

forradrkommnr

3052

forradrkommnavn

NORE OG UVDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.02.2019

stiftelsesdato

03.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.03.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

822229182

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1896222, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 176628, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 45953}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 130675}}, "journalnr": "2020632652", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822229182"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 85707, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 35707}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 90921, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 89342}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1579}}, "sumEgenkapitalGjeld": 176628}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 35707, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 298622}, "driftsresultat": 45751, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 344374}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 26, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 29}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 45778}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922282331 [navn] => TØMRERMESTER SKRIUDALEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 822229182 [oppstartsdato] => 2019-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bent Skriudalen", "u00d8vre skogen 23"], "kommune": "NORE OG UVDAL", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00d8DBERG", "postnummer": "3630", "kommunenummer": "3052"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?