Index

TOMT28 AS

https://www.øklandhus.no

Orgnr: 815137582

webside: www.øklandhus.no
adresse: Norevegen 14

id

7877

organisasjonsnummer

815137582

navn

TOMT28 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-19

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Norevegen 14"], "kommune": "KARMØY", "landkode": "NO", "poststed": "KARMSUND", "postnummer": "5542", "kommunenummer": "1149"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-11

hjemmeside

www.øklandhus.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815137582

navn

TOMT28 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Norevegen 14

forradrpostnr

5542

forradrpoststed

KARMSUND

forradrkommnr

1149

forradrkommnavn

KARMØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.03.2015

stiftelsesdato

11.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

www.øklandhus.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815137582

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2253595, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 20552334, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 20552334}}, "journalnr": "2021219619", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815137582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 50820, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 31820}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 20501514, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7511578}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 12989936}}, "sumEgenkapitalGjeld": 20552334}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 32789, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4707779}, "driftsresultat": 272221, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4980000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -236383, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 236401}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 35838}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915143113 [navn] => TOMT28 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815137582 [oppstartsdato] => 2015-03-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Norevegen 14"], "kommune": "KARMu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "KARMSUND", "postnummer": "5542", "kommunenummer": "1149"} [links] => [] [hjemmeside] => www.øklandhus.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?