Index

TOMTEPARTNER NORGE AS

Orgnr: 812077732

adresse: Brygga 11

id

1249

organisasjonsnummer

812077732

navn

TOMTEPARTNER NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-15

naeringskode1

{"kode": "46.732", "beskrivelse": "Engroshandel med trelast"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brygga 11"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2317", "kommunenummer": "3403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812077732

navn

TOMTEPARTNER NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brygga 11

forradrpostnr

2317

forradrpoststed

HAMAR

forradrkommnr

3403

forradrkommnavn

HAMAR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.732

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.06.2013

stiftelsesdato

27.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812077732

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 54596, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 33102, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1326}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 31776}}, "journalnr": "2021179708", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812077732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 29933, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 51840}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -21907}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3169, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3169}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 33102}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -11373, "totalresultat": -11373, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14584}, "driftsresultat": -14584, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -14581}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926599585 [navn] => TOMTEPARTNER NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-02-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.732", "beskrivelse": "Engroshandel med trelast"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 812077732 [oppstartsdato] => 2021-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brygga 11"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2317", "kommunenummer": "3403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?