Index

TONAPP AS

Orgnr: 811938432

adresse: v/Jon-Morten Stenvik, Spildra

id

949

organisasjonsnummer

811938432

navn

TONAPP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-13

naeringskode1

{"kode": "63.110", "beskrivelse": "Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/Jon-Morten Stenvik", "Spildra"], "kommune": "MELØY", "landkode": "NO", "poststed": "ØRNES", "postnummer": "8150", "kommunenummer": "1837"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-24

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/Jon-Morten Stenvik", "Øvre Korsnes 9"], "kommune": "MELØY", "landkode": "NO", "poststed": "ØRNES", "postnummer": "8150", "kommunenummer": "1837"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811938432

navn

TONAPP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

v/Jon-Morten Stenvik Spildra

forradrpostnr

8150

forradrpoststed

ØRNES

forradrkommnr

1837

forradrkommnavn

MELØY

forradrland

Norge

postadresse

v/Jon-Morten Stenvik Øvre Korsnes 9

ppostnr

8150

ppoststed

ØRNES

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

63.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.05.2013

stiftelsesdato

24.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811938432

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1923952, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 27376, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 27376}}, "journalnr": "2020661994", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811938432"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 17376, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -12624}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 10000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 27376}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -12853, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 58634}, "driftsresultat": -12865, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 45769}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 11, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 23}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -12853}}]

Reserver mot visning?