Index

TONES CAFÉDRIFT AS

Orgnr: 811625612

adresse: Folke Bernadottes vei 52

id

238

organisasjonsnummer

811625612

navn

TONES CAFÉDRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Folke Bernadottes vei 52"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FYLLINGSDALEN", "postnummer": "5147", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811625612

navn

TONES CAFÉDRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Folke Bernadottes vei 52

forradrpostnr

5147

forradrpoststed

FYLLINGSDALEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.02.2013

stiftelsesdato

08.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811625612

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1552798, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 990694, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 773649}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 217046}}, "journalnr": "2020269417", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811625612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1072896, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 415000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1487896}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2063590, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1397598}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 665992}}, "sumEgenkapitalGjeld": 990694}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -231739, "totalresultat": -231739, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4860252}, "driftsresultat": -148668, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4711584}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -83071, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 80}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 83151}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -231739}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911659778 [navn] => TONES CAFÉDRIFT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 811625612 [oppstartsdato] => 2013-02-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Folke Bernadottes vei 52"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FYLLINGSDALEN", "postnummer": "5147", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?