Index

TØNSBERG BAR & RESTAURANTDRIFT AS

Orgnr: 815416872

adresse: Rådhusgaten 2

id

8506

organisasjonsnummer

815416872

navn

TØNSBERG BAR & RESTAURANTDRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-19

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rådhusgaten 2"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3126", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Steffan Crook", "Nøtterøy", "Kolbergveien 4C"], "kommune": "FÆRDER", "landkode": "NO", "poststed": "NØTTERØY", "postnummer": "3121", "kommunenummer": "3811"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815416872

navn

TØNSBERG BAR & RESTAURANTDRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rådhusgaten 2

forradrpostnr

3126

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

c/o Steffan Crook Nøtterøy Kolbergveien 4C

ppostnr

3121

ppoststed

NØTTERØY

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.05.2015

stiftelsesdato

20.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815416872

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2327251, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 761, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 761}}, "journalnr": "2021379494", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815416872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -696249, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 44334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -740583}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 697010, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 472288}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 224722}}, "sumEgenkapitalGjeld": 761}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1}}]

Reserver mot visning?