Index

TØNSBERG BYGG OG REHABILITERING AS

Orgnr: 886361122

tlf: 33 32 93 07
mobil: 99013413
adresse: Tørfestveien 1B

id

68688

organisasjonsnummer

886361122

navn

TØNSBERG BYGG OG REHABILITERING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2003-12-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tørfestveien 1B"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3124", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-11-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

886361122

navn

TØNSBERG BYGG OG REHABILITERING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tørfestveien 1B

forradrpostnr

3124

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.12.2003

stiftelsesdato

24.11.2003

tlf

33 32 93 07

tlf_mobil

99013413

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

14.02.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

886361122

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 26276, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 769627, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 20950}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 748677}}, "journalnr": "2021150405", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886361122"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 270041, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 170041}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 499586, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 476380}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 23206}}, "sumEgenkapitalGjeld": 769627}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 444281, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3443485}, "driftsresultat": 492135, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3935620}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -50, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 501}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 551}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 492085}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 986370498 [navn] => TØNSBERG BYGG OG REHABILITERING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-12-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 886361122 [oppstartsdato] => 2003-11-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tu00f8rfestveien 1B"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3124", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?