Index

TØNSBERG MAT AS

Orgnr: 812294822

tlf: 33 34 77 88
adresse: Træleborgveien 9

id

1746

organisasjonsnummer

812294822

navn

TØNSBERG MAT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

16

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Træleborgveien 9"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3112", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812294822

navn

TØNSBERG MAT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Træleborgveien 9

forradrpostnr

3112

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.08.2013

stiftelsesdato

01.08.2013

tlf

33 34 77 88

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

16

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812294822

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2304623, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6475123, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 166772}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6308351}}, "journalnr": "2021243249", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812294822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 44608, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -55392}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6430515, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3993064}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2437451}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6475123}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -296155, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 43356933}, "driftsresultat": -252219, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 43104714}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -127213, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 262}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 127475}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -379432}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912327078 [navn] => SPAR TØNSBERG [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 16 [overordnetEnhet] => 812294822 [oppstartsdato] => 2013-11-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tru00e6leborgveien 9"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3112", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?