Index

TOPKONSEPT AS

Orgnr: 819178542

adresse: Haralds vei 12

id

17933

organisasjonsnummer

819178542

navn

TOPKONSEPT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haralds vei 12"], "kommune": "LØRENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "LØRENSKOG", "postnummer": "1470", "kommunenummer": "3029"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819178542

navn

TOPKONSEPT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haralds vei 12

forradrpostnr

1470

forradrpoststed

LØRENSKOG

forradrkommnr

3029

forradrkommnavn

LØRENSKOG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.07.2017

stiftelsesdato

09.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819178542

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2075107, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 490603, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 320000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 170603}}, "journalnr": "2020825957", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819178542"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 121775, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 21775}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 368828, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 106828}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 262000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 490603}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 30254, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 263608}, "driftsresultat": 36392, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 300000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 36396}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924043512 [navn] => TOPKONSEPT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-12-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819178542 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Haralds vei 12"], "kommune": "Lu00d8RENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "Lu00d8RENSKOG", "postnummer": "1470", "kommunenummer": "3029"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?