Index

TORA AS

Orgnr: 917793069

adresse: Hamnesvegen 1564

id

238836

organisasjonsnummer

917793069

navn

TORA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hamnesvegen 1564"], "kommune": "SURNADAL", "landkode": "NO", "poststed": "SURNADAL", "postnummer": "6650", "kommunenummer": "1566"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917793069

navn

TORA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hamnesvegen 1564

forradrpostnr

6650

forradrpoststed

SURNADAL

forradrkommnr

1566

forradrkommnavn

SURNADAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.11.2016

stiftelsesdato

15.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

917793069

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2333291, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1163996, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 855758}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 308239}}, "journalnr": "2021388278", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917793069"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -95861, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -145861}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1259858, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1173348}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 86510}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1163996}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 36079, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3200123}, "driftsresultat": 61034, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3261157}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -24955, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4806}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 29760}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 36079}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918105352 [navn] => TORA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-11-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 917793069 [oppstartsdato] => 2016-08-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hamnesvegen 1564"], "kommune": "SURNADAL", "landkode": "NO", "poststed": "SURNADAL", "postnummer": "6650", "kommunenummer": "1566"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?