Index

TORALL AS

https://www.torall.no

Orgnr: 892534802

mobil: 994 36 157
webside: www.torall.no
adresse: Karl Johans gate 1

id

79750

organisasjonsnummer

892534802

navn

TORALL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.900", "beskrivelse": "Uspesifisert engroshandel"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Karl Johans gate 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0154", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-04-01

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

hjemmeside

www.torall.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

892534802

navn

TORALL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Karl Johans gate 1

forradrpostnr

0154

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.900

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.04.2008

stiftelsesdato

01.04.2008

tlf

tlf_mobil

994 36 157

url

www.torall.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

892534802

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2090985, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 29172748, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 13965694}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15207054}}, "journalnr": "2020845650", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892534802"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 29087755, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 105100}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 28982655}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 84993, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 57494}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 27499}}, "sumEgenkapitalGjeld": 29172748}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1609027, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 379637}, "driftsresultat": -10668, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 368969}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1668700, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2116239}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 447539}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1658032}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 992547618 [navn] => TORALL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-04-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.900", "beskrivelse": "Uspesifisert engroshandel"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 892534802 [oppstartsdato] => 2008-04-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Karl Johans gate 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0154", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.torall.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?