Index

TORE SUND AS

Orgnr: 816314232

mobil: 911 76 729

id

10673

organisasjonsnummer

816314232

navn

TORE SUND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-11-30

naeringskode1

{"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "STEIGEN", "landkode": "NO", "poststed": "ENGELØYA", "postnummer": "8289", "kommunenummer": "1848"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-11-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

816314232

navn

TORE SUND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

8289

forradrpoststed

ENGELØYA

forradrkommnr

1848

forradrkommnavn

STEIGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.904

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.11.2015

stiftelsesdato

18.11.2015

tlf

tlf_mobil

911 76 729

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

816314232

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2151405, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 248546, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 248546}}, "journalnr": "2020904255", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "816314232"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 224175, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 199841}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 24371, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 13424}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10947}}, "sumEgenkapitalGjeld": 248546}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 47595, "totalresultat": 47595, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 59830}, "driftsresultat": 60932, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 120763}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 87, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 92}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 61019}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916323794 [navn] => TORE SUND AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 816314232 [oppstartsdato] => 2015-11-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "STEIGEN", "landkode": "NO", "poststed": "ENGELu00d8YA", "postnummer": "8289", "kommunenummer": "1848"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?