Index

TORES AS

Orgnr: 821197252

adresse: Theodor Petersens veg 1

id

23848

organisasjonsnummer

821197252

navn

TORES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-26

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Theodor Petersens veg 1"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7049", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-06-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821197252

navn

TORES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Theodor Petersens veg 1

forradrpostnr

7049

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.07.2018

stiftelsesdato

08.06.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821197252

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2317489, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 312271, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 132021}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 180250}}, "journalnr": "2021364794", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821197252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 312270, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 106000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 206270}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 312270}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 196244, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3807}, "driftsresultat": -3807, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 200051, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 200051}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 196244}}]

Reserver mot visning?