Index

TORGER SKAUG SPESIALTRANSPORT AS

Orgnr: 870959702

tlf: 32 132773
adresse: Hensmoveien 42

id

54170

organisasjonsnummer

870959702

navn

TORGER SKAUG SPESIALTRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

antallAnsatte

20

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hensmoveien 42"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "HØNEFOSS", "postnummer": "3516", "kommunenummer": "3007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

870959702

navn

TORGER SKAUG SPESIALTRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hensmoveien 42

forradrpostnr

3516

forradrpoststed

HØNEFOSS

forradrkommnr

3007

forradrkommnavn

RINGERIKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

02.01.1994

tlf

32 132773

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

20

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

870959702

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2133661, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 17572785, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9424258}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8148527}}, "journalnr": "2020880954", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870959702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5674187, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5574187}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11898598, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5340007}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6558591}}, "sumEgenkapitalGjeld": 17572785}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 973727, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 25489590}, "driftsresultat": 1556149, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 27045739}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -277130, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 45282}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 322412}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1279019}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971933062 [navn] => SKAUG TORGER SPESIALTRANSPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 20 [overordnetEnhet] => 870959702 [oppstartsdato] => 1979-06-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hensmoveien 42"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8NEFOSS", "postnummer": "3516", "kommunenummer": "3007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?