Index

TORGET 1 DRØBAK AS

Orgnr: 819201722

adresse: Røsslyngveien 9

id

17996

organisasjonsnummer

819201722

navn

TORGET 1 DRØBAK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Røsslyngveien 9"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRØBAK", "postnummer": "1444", "kommunenummer": "3022"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

819201722

navn

TORGET 1 DRØBAK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Røsslyngveien 9

forradrpostnr

1444

forradrpoststed

DRØBAK

forradrkommnr

3022

forradrkommnavn

FROGN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.06.2017

stiftelsesdato

13.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819201722

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2228359, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2843887, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2436810}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 407077}}, "journalnr": "2021121245", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819201722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1908992, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 181739}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1727253}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 934894, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 916186}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 18708}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2843887}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 603730, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 768689}, "driftsresultat": 782615, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1551304}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5545, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 435}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5980}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 777070}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998110939 [navn] => TORGET 1 DRØBAK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-03-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 819201722 [oppstartsdato] => 2010-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00f8sslyngveien 9"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRu00d8BAK", "postnummer": "1444", "kommunenummer": "3022"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-06-13 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?