Index

TORGHALLEN BODØ AS

https://www.tkeiendom.no

Orgnr: 811564222

tlf: 75 54 01 20
webside: www.tkeiendom.no
adresse: Storgata 8

id

101

organisasjonsnummer

811564222

navn

TORGHALLEN BODØ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-13

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 8"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8006", "kommunenummer": "1804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-23

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 710"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8001", "kommunenummer": "1804"}

hjemmeside

www.tkeiendom.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811564222

navn

TORGHALLEN BODØ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 8

forradrpostnr

8006

forradrpoststed

BODØ

forradrkommnr

1804

forradrkommnavn

BODØ

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 710

ppostnr

8001

ppoststed

BODØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.02.2013

stiftelsesdato

23.01.2013

tlf

75 54 01 20

tlf_mobil

url

www.tkeiendom.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811564222

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2588327, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5634211, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5622403}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11808}}, "journalnr": "2021574896", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811564222"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30044, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30044}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5604168, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 890826}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4713342}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5634211}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 601213, "totalresultat": 601213, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 36344}, "driftsresultat": -36344, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 833098, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1028361}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 195263}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 796754}}]

Reserver mot visning?