Index

TORIL N. JAREN AS

Orgnr: 822053602

adresse: c/o Toril N. Jaren, Tjuvdalsbakken 12

id

26607

organisasjonsnummer

822053602

navn

TORIL N. JAREN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-14

naeringskode1

{"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Toril N. Jaren", "Tjuvdalsbakken 12"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "SKOLLENBORG", "postnummer": "3618", "kommunenummer": "3006"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822053602

navn

TORIL N. JAREN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Toril N. Jaren Tjuvdalsbakken 12

forradrpostnr

3618

forradrpoststed

SKOLLENBORG

forradrkommnr

3006

forradrkommnavn

KONGSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.211

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.01.2019

stiftelsesdato

20.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.03.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

822053602

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1632042, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1519467, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1127108}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 392359}}, "journalnr": "2020352285", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822053602"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 284454, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 254454}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1235013, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 227905}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1007108}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1519467}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 264624, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1352150}, "driftsresultat": 349170, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1701320}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -9956, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8869}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 18825}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 339214}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922083150 [navn] => TORIL N. JAREN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 822053602 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Toril N. Jaren", "Tjuvdalsbakken 12"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "SKOLLENBORG", "postnummer": "3618", "kommunenummer": "3006"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?