Index

TORLAND AUTO AS

Orgnr: 913078853

adresse: Bøvegen 10

id

128290

organisasjonsnummer

913078853

navn

TORLAND AUTO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bøvegen 10"], "kommune": "HÅ", "landkode": "NO", "poststed": "NÆRBØ", "postnummer": "4365", "kommunenummer": "1119"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

913078853

navn

TORLAND AUTO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bøvegen 10

forradrpostnr

4365

forradrpoststed

NÆRBØ

forradrkommnr

1119

forradrkommnavn

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.01.2014

stiftelsesdato

30.12.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913078853

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2074561, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5183363, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 860184}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4323178}}, "journalnr": "2020825353", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913078853"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3822778, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3792778}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1360585, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 418543}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 942042}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5183363}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 541086, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6151857}, "driftsresultat": 756852, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6908708}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -44136, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2981}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 47117}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 712716}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 992471220 [navn] => TORLAND AUTO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-03-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 913078853 [oppstartsdato] => 2008-02-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bu00f8vegen 10"], "kommune": "Hu00c5", "landkode": "NO", "poststed": "Nu00c6RBu00d8", "postnummer": "4365", "kommunenummer": "1119"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2014-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?